मृत्युंजय महामंत्र ।। Mrityunjay Mahamantra ।।

ॐ हो जूंस: ॐ भूर्भव: स्व: ॐ त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टि वर्धनम । उर्वारुकमिव बन्धनात मृत्योर्मुक्षीय…