सूर्य प्रार्थना ।। Surya Prarthana ।।

ॐ नम: सूर्याय शान्ताय सर्व रोग विनाशने ।

आयु: आरोग्यं ऐश्वर्य देहि देव जगत्पते ।।

जपा कुसुम संकाशं काश्यपेयं महद्युतिम ।

ध्वांतारि सर्व पापघ्न प्रणतोस्मि दिवाकरम ।।

………………..