श्री दुर्गा मंत्र ।। Shree Durga Mantra ।।

ओइम या देवी सर्व भूतेषू मातृरुपेण संस्थिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम: ।।

…………….